วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ในงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ในงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อตัดสินผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาที่มีคุณภาพดีตรงตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีผลผลิตจากสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทส่งเข้าประกวดรวม 68 ชุด จาก ๒๔ สวน