วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริการแก้ไข ปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องภาคการเกษตร ให้ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โปร่งใส เป็นธรรม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา