ประชุมคณะทำงานโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขต (The best practice) ภายใต้โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง หลังจากการลงพื้นที่คัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขตครบทั้ง 10 แปลง ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์