ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พบปะพี่น้องประชาชน รับฟังแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี และติดตามความคืบหน้าถนนสายมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ณ จังหวัดกาญจนบุรี