ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท