วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง”

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง” โดยมีคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย แปลงสาธิต การจัดแสดงนิทรรศการ The Best Model ระดับเขต “สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง” และ The Best Model ระดับจังหวัด จำนวน 18 โมเดล การผลิตพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และพืชสมุนไพรปลอดภัยสร้างรายได้สูง การเสวนา เรื่อง “การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้สูง” ฐานเรียนรู้ 9 เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย การผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่น การผลิตผักในตะกร้าบนกระบะเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตผักในโรงเรือน และการจัดการยะ (Zero waste) ณ บางกะเจ้าฟาร์ม ต.บางยอ อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ