ร่วมพิธีเปิดงาน อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ณ อนุสาวรีย์พญางำเมือง ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา