วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวา วิธีป้องกันกำจัดโรค แมลงในส้มโอขาวแตงกวา

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ และนางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวา การวิธีป้องกันกำจัดโรค แมลงในส้มโอขาวแตงกวา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรและผู้สนใจร่วมอบรม 80 ราย