ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ช่องทางเศรษฐี สุราษฎร์ธานีโมเดล “การผลิตทุเรียนนอกฤดู เสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง”

วันที่ 19 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ช่องทางเศรษฐี สุราษฎร์ธานีโมเดล “การผลิตทุเรียนนอกฤดู เสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง” ณ แปลงทุเรียน นายเอกรินทร์ ลาภมี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “ช่องทางสู่เศรษฐี ผลิตพืชอย่างไรให้ได้รายได้สุทธิสูงอย่างยั่งยืน” นิทรรศการ โมเดล 8 จังหวัดภาคใต้ตอนบน และความรู้จากกรมวิชาการเกษตร ชีวภัณฑ์กับการป้องกันโรค/แมลง มาตรฐานการผลิตพืช การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตพืช