ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2567 และติดตามงานในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ณ ห้องประชุม บ้านไร่ใจรัก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี