เยี่ยมชมดูงานและฟังการบรรยาย ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมดูงานและฟังการบรรยายศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิเช่น แปลงสาธิตการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม แปลงปลูกไม้ผลในพื้นที่ดินตื้น และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี