ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธ์พืช ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านพืชสวน พืชไร่ และผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด้านเข้าร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ โดยมี นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารับรองพันธุ์ พันธุ์แนะนำ พันธุ์รับรอง ตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีพันธุ์พืชของหน่วยงานเสนอเข้าพิจารณา จำนวน 8 พันธุ์ ประกอบด้วยกระเจี๊ยบเขียว 2 พันธุ์ ถั่วฝักยาวสีม่วง 1 พันธุ์ ฟ้าทะลายโจร 1 พันธุ์ กาแฟอะราบิกา 1 พันธุ์ ถั่วหรั่ง 2 พันธุ์ และ สับปะรด 1 พันธุ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชรับรองตามขั้นตอนกรมฯ ก่อนนำพันธุ์พืชไปขยายผลต่อยอดและใช้ประโยชน์สู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร