ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล”

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล” โดยมี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งภายในงานมีการเปิดโซนให้บริการ คลินิกบริการด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์พื้นบ้าน นิทรรศการผลงานเด่น และผลิตภัณฑ์สุขภาพ