รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 2562

สอบถามโทร 056-405070 ต่อ 114

อ่านประกาศ