ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร “กตัญชลีดิถีสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร “กตัญชลีดิถีสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร