ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 4 (รายใหม่)–ปิดรับสมัคร 14กค63 15.00น.

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563

รุ่นที่ 3 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 4 (รายใหม่)

– รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) 200 ราย อบรมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563  ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท —-–ปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 เนื่องจากเต็มตามจำนวน

– รุ่นที่ 4 (รายใหม่)     200 ราย อบรมระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท —-–ปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 เนื่องจากเต็มตามจำนวน

( สำหรับผู้ที่เคยสมัครรุ่นข้างต้นไว้ก่อนแล้ว และมีการเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดในการส่งเอกสารตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง )

ปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563  จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนรุ่นละ 200 ราย)

และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของ สวพ.5

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  www.doa.go.th/oard5   www.facebook.com/oard5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 112, 056-405289 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)

ปิดรับสมัครแล้ว – ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
ปิดรับสมัครแล้ว – ใบสมัคร รุ่น 3-4