ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (11พค65)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

●ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวช.สาขาพาณิชยการ)

●ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปริญญาตรี)

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5) ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565

คลิกอ่านประกาศ (pdf)