ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 37

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 37 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ สวนนกชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท