ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมต้อนรับ (นายอนุชา นาคาศัย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตราฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มเนื้อ (มกษ.6400 – 2555) ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับฟาร์มโคเนื้อสู่เกษตรมูลค่าสูง ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท