ร่วมมอบของรางวัลวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมมอบของรางวัลวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท