ร่วมเปิดงาน “DOA Healthy Together” กิจกรรมการวิ่ง Virtual Run 2024

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมเปิดงาน “DOA Healthy Together” กิจกรรมการวิ่ง Virtual Run 2024 โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน โดยภายหลังการเปิดงานได้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิชาการเกษตร เพื่อรณรงค์การออกกำลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง ภายใต้สมดุลวัฒนธรรมองค์กร DOA BALANCE Together ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร