ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ทุ่งบางเขนเกมส์”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ทุ่งบางเขนเกมส์” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ทุ่งบางเขนเกมส์ ณ สนามกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยกรมวิชาการเกษตรอยู่ทีมสีฟ้า