เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง การใช้ประโยชน์จากแหนแดง และการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง