การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวทวีพร สุกใส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม เพื่อแนะนำผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดชัยนาท และรับทราบนโยบายรัฐบาลและมติ ครม. ที่สำคัญ และงานสำคัญของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท