ติดตามงานในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ติดตามงานในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ณ สวนนพรัตน์ (มะยงชิด) ร.ต.ต. อำนวย หงษ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก