ร่วมกิจกรรมปันเวลา พาสุข สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปันเวลา พาสุข สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ประถมปีที่ 6 เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พัฒนาโรงเรียนด้านการเกษตร ร่วมปลูกอ้อยเคี้ยว และมะนาว รวมทั้งให้ความรู้การเพาะถั่วงอกเพื่อเป็นอาหารกลางวัน มอบปัจจัยการผลิตการเกษตร พร้อมอุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียน วัสดุเกษตร และกล้องวงจรปิด รวมยอดบริจาค 54,355 บาท ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก