ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2562 รุ่นที่ 5 (รายใหม่)

*****ขอปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเต็ม***** 6พค62 15:51น.

 

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2562 รุ่นที่ 5 (รายใหม่)
อบรมระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม
1. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (กรณีรายใหม่)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2562
หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวน 250 ราย)

ดูรายละเอียดขั้นตอนวิธีการสมัคร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.doa.go.th/oard5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ โทร. 056-405070 ต่อ 112 หรือ 088-2786812