ปิดรับสมัครอบรม ผู้ขายวัตถุอันตราย รุ่นที่ 5 /2562 (8พค62)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

        1.ปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
รายใหม่  รุ่นที่ 5/2562”
  ระหว่างวันที่  27-28 มิถุนายน 2562 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท ชัยนาท เนื่องจากผู้สมัครเต็ม

 

  1. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

 

www.doa.go.th/oard5/

Facebook: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.5 กรมวิชาการเกษตร

Facebook: OARD5

หากมีข้อสงสัยติดต่อถาม 056-045070 ต่อ112,056-405289 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)

 

*********************************************