ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 2 (รายใหม่)–งดรับสมัคร 19ธค62

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563

รุ่นที่ 1 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 2 (รายใหม่)

– รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท—-งดรับสมัครรุ่นที่ 1 เนื่องจากเต็มตามจำนวน

– รุ่นที่ 2 (รายใหม่)     250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท —-งดรับสมัครรุ่นที่ 2 เนื่องจากเต็มตามจำนวน

ปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562  จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนรุ่นละ 250 ราย)

และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของ สวพ.5

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  www.doa.go.th/oard5   www.facebook.com/oard5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 112, 056-405289 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)

 

– ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม — (งดรับสมัคร 19ธค62)

  – ใบสมัคร รุ่น 2  — (งดรับสมัคร 19ธค62)