ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 4 (รายใหม่)–ปิดรับ16มีค63

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563

รุ่นที่ 3 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 4 (รายใหม่)

– รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563  ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท ———16มีค63  ปิดรับสมัคร

– รุ่นที่ 4 (รายใหม่)     250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2563   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท ———16มีค63  ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2563  จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนรุ่นละ 250 ราย)

และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของ สวพ.5

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  www.doa.go.th/oard5   www.facebook.com/oard5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 112, 056-405289 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)

(ปิดรับสมัครแล้ว) – ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
(ปิดรับสมัครแล้ว) – ใบสมัคร รุ่น 3-4