ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2564 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 4 (รายใหม่)–7เมย64

ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเต็มครบตามจำนวน 8เมย64   09.10น.   ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 4 (รายใหม่) – รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) 200 ราย อบรมระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น1/2564 (24มีค64)

– ผลคะแนน รุ่นที่ 1/2564 (รายทบทวน) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านต้องทำคะแนนได้ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50  เนื่องจากกรมฯ กำหนดผู้ที่จะได้รับใบประกาศต้องผ่านการสอบ 60 % ขึ้นไป ผู้ที่ไม่ผ่านต้องทำการสมัครอบรมใหม่ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร  โดยใบประกาศจะส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งในผลสอบ หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 1 และ 2 ปี 2564(3มีค64)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร การฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้เลื่อนจัดอบรม หลักสูตร  ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ทบทวนรุ่นที่ 1/2564  และรายใหม่  รุ่นที่ 2/2654  ในวันที่ 12-15 มกคราคม 2564 ได้มีการเลื่อนการฝึกอบรม  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2564 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 2 (รายใหม่)–15ธค63

ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเต็มครบตามจำนวน 16ธค63 15.51น.   ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 2 (รายใหม่) – รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม

Read more

แจ้งข่าว เรื่อง เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ปี64

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 2 (รายใหม่) – รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564 ณ

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น3-4/2563 (3กย63)

– รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) – รุ่นที่ 4 (รายใหม่) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านต้องทำคะแนนได้ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50  เนื่องจากกรมฯ กำหนดผู้ที่จะได้รับใบประกาศต้องผ่านการสอบ 60 % ขึ้นไป ผู้ที่ไม่ผ่านต้องทำการสมัครอบรมใหม่ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร  โดยใบประกาศจะส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งในผลสอบ หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 3 และ 4 ปี 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายทบทวน  (รุ่นที่ 3/2563) อบรมวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 รายใหม่ (รุ่นที่ 4/2563) อบรมวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 – รายชื่อรายทบทวน  – รายชื่อรายใหม่ – กำหนดการรายทบทวน – กำหนดการรายใหม่

Read more