ป้ายกำกับ: ถั่วลิสง

ขับเคลื่อนการใช้เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เเม่รวยการเกษตร (โก๋เเก่) จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566…

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์สจ.5 ชั้นพันธุ์ขยาย และถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน9 ชั้นพันธุ์ขยายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 22 มิถุนาย…