ป้ายกำกับ: ศึกษาดูงาน

นักวิจัยสถาบันวิจัยพืชสวน ศวส.ชุมพร และ ศวม.ขอนแก่น เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละข้อมูลทางวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม…

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

วันที่ 11-12 กรกฎาคม…