สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร หมู่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more