ผอ.สวพ.6 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการนำเสนอผลงานเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ดีเด่น ระดับเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ก่อนนำเสนอในระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวั

Read more