สวพ.6 ลงพื้นที่ขอข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อประกอบการจัดทำคู่มือโครงการ 76 โมเดล 76 จังหวัด การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ณ วัดกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more