ผอ.สวพ.6 ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  นายพิทวัฒ

Read more