สวพ.6 ประชุมหารือประเมินสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดลำไย จังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิต ปี 2566/2567 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ

Read more