ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more