สวพ.6 ่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายทั้ง 3 ด้าน (ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  นายพิทวั

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP.เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP.เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามนโยบายในการเร่งรัดดำเนินคดีและปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  นายพิทวั

Read more