สวพ.6 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกรตามนโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 100 วันแห่งความสำเร็จ กรมวิชาการเกษตรรวมใจเป็นหนึ่ง

วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2566  นาย

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมวตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more