สวพ.6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557)” รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

สวพ.6 เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2567ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meetings

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more