สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การผลิตถ่านไบโอชาร์” (Biochar) จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร พระราชดำริ ให้กับเกษตรกร ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิทว

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่พิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณภทรพรรณ พ.ผลพิบูลย์ ณ ผักเคล ฟาร์มบ้านย่า หมู่ 4 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิทว

Read more