ข่าวผู้บริหาร

ศวม.ขอนแก่น รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (research utilization) ประจำปี 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้รับรางวัลผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปี 2566 เริ้อง “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง เพื่อเพิ่มผลผลิตแ…

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566” วันอังคาร ที่ 23 กรกฏาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำน…

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเ…

ร่วมจัดงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิต “โครงการปลูกผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของโครงการปลูกผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ ปรับภูมิท…

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565  นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น  เป็นประธานในกิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื…

นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อขอจบหลักสูตรฯ

นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อขอจบหลักสูตร  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เป็นประธานรับฟังการนำเสน…

ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผอ.ศวม.ขอนแก่น นายณัติพงษ์ ดงแสนสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมด้วย ผอ.สวพ.3 ผอ.ศวร.ขอนแก่น ศปผ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ …

“ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช”

“ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบเ…

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ”

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัง…

“หารือแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในภาคตะวัน…

“ผู้บริหารศูนย์ฯ ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนฯ”

  วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้ต้อนรับ นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น นายชัย ชูโชคนิมิต ผู้ช่วยกรรมก…

ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เยี่ยมชม สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก บจก.แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์  จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมผู้บริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์จังหวัดขอนแก่น&…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.สมบัติ ตงเต๊า) ตรวจเยี่ยม บจก.กรีน โกลบอลซีดส์ ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมผู้บริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นางสาวศิริลักษณ์&n…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.สมบัติ ตงเต๊า) ตรวจเยี่ยม หจก.ยู ฟาร์ม ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมผู้บริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นางสาวศิริลักษณ์&n…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.สมบัติ ตงเต๊า) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและเมล็ดพันธุ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ รศ.ดร.บุญมี ศิริ  ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมผู้บริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  เย…

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองว…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.สมบัติ ตงเต๊า) ติดตามและมอบนโยบาย ให้ ศวม.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม รับฟังผลการดำเนินงานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์ว…

” ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามต้นกล้าฟ้าทะลายโจร​ ศวม.ขอนแก่น”

“ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามความก้าวหน้า เพาะฟ้าทะลายโจร” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้…

เปิดแล้ว รพ.สนามแห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมเปิด “โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3” ขอนแก่น ณ ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่…

จิตอาสา “ Big Cleaning Day ” ในการเตรียม รพ.สนามแห่งที่ 3

กิจกรรมจิตอาสา “ Big Cleaning Day ” ในการเตรียม รพ.สนามแห่งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 19…

ด่วน ร่วมประชุมจัดตั้งรพ.สนาม แห่งที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

  ประชุมด่วนจัดตั้งรพ.สนามแห่งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจ้ง การจัดตั้ง รพ.สนามแ…

ประชุมการบริหารงานภายในศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ข้าราชการ และพนักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อให้การปฏิบัติราชการ การดำเนินงาน การบริหารงานภายในศูนย์ ฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตา…

อบรมอบรมฯรูปแบบออนไลน์ผ่าน ApplicationZoom

อบรมฯรูปแบบออนไลน์ผ่าน ApplicationZoom” เมื่อวันที่ 5 กค.2564 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย นายณัติพงษ์ ดงแสนสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป …

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พบปะผู้บริหารหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น

วันที่​ 29​ พ.ค.​64​​ นายพิเชษฐ์​ วิริยะพาหะ​ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร​ และนายศรัทธา​ คชพลายุกต์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​ เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร​ในจังหวัดขอนแก่น​…

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Conference โดยมี…

หารือการสนับสนุนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น , นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวม.ขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ(Act…

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่่ ศวม.ขอนแก่น จำนวน 15 คน และนายเวียง อากรชี ผู้อำนวยการศูนย…