สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

พฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช