วิธีการยื่นคำขอหนังสืออนุญาตไซเตส

ขั้นตอนการใช้ระบบ CITES สำหรับส่งออกพันธุ์แท้ คลิก

ขั้นตอนการใช้ระบบ CITES สำหรับออกหนังสือรับรองอื่นๆ และลูกผสม (นำเข้าและส่งออก) คลิก

Scroll to Top