สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

 

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2564

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2563

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2562

1. ชุมชนพะโท ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รายละเอียด

2. ชุมชนยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด

3.ชุมชนอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รายละเอียด

4. ชุมชนตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รายละเอียด

5. ชุมชนตำบลบ้านเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2561

1. ชุมชนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด

2. ชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รายละเอียด

3. ชุมชนคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รายละเอียด

4. ชุมชนบ้านดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รายละเอียด

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2560

1. ชุมชนบ้านปากแพรก หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด

2. ชุมชนบ้านหินปิด หมู่ที่ 5 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด

3. ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลระบา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียด

4. ชุมชนบ้านท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด

5. ชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียด

6. ชุมชนบ้านห้วยหว้า ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ รายละเอียด

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2559

1. ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด

2. ชุมชนบ้านคลองเคียน หมู่ 4 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รายละเอียด

3. ชุมชนบ้านฉมัน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 บ้านฉมัน ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียด

4. ชุมชนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี รายละเอียด

5. ชุมชนบ้านปงไคร่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รายละเอียด

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2558

1. ชุมชนบ้านห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รายละเอียด

2. ชุมชนบ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เขียงใหม่ รายละเอียด

3. ชุมชนบ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รายละเอียด

4. ชุมชนบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รายละเอียด

5. ชุมชนบ้านเพิง ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด

6. ชุมชนบ้านเกาะทากเหนือ หมู่ 2 ชุมชนบ้านนาใน หมู่ 7 ตำบลนาหว้านาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รายละเอียด

7. ชุมชนบ้านทุ่งคลองสอง หมู่ 3 บ้านทุ่งคลองสอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2557

1. ชุมชนบ้านขุนคีรี หมู่ที่ 9 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด

2. ชุมชนบ้านขุนห้วยแม่หละ (จอคี) หมู่ 6 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รายละเอียด

3. ชุมชนบ้านคูลาเปอร์ ตำบลห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน รายละเอียด

4. ชุมชนบ้านทุ่งเสือโทน (คลีตี้) หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียด

5. ชุมชนบ้านโป่งลึก บ้านบางกลอยหมู่ 1,2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียด

6. ชุมชนบ้านโพนป่าแดง หมู่ 3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียด

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2556

1. ชุมชนมลาบรี (ตองเหลือง) ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รายละเอียด

2. ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รายละเอียด

3. ชุมชนบ้านภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รายละเอียด

4. ชุมชนบ้านป่าคาสุขใจ (จะบูสี) ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รายละเอียด

5. ชุมชนกระเหรี่ยงโปว์ บ้านห้วยทิชะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียด

6. ชุมชนไทใหญ่ หมู่บ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียด

Scroll to Top