ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 4 (รายใหม่)–ปิดรับสมัคร 14กค63 15.00น.

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 4 (รายใหม่) – รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) 200 ราย อบรมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563  ณ แฟนตาซี รีสอร์ท

Read more

เลื่อนการจัดอบรมผู้ขายวัตถุอันตรายรุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 อย่างไม่มีกำหนด (19มีค63)

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน!               ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด- 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น (การรวมตัว,ประชุม,การอบรมสัมมนา) ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 4 (รายใหม่)–ปิดรับ16มีค63

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 4 (รายใหม่) – รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563  ณ แฟนตาซี รีสอร์ท

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น1-2/2563 (8มค63)

– รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) – รุ่นที่ 2 (รายใหม่) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องลงทะเบียนอบรมใหม่ โดย สวพ.5 จะแจ้งให้ทราบวันเปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/oard5 และ www.facebook.com/oard5  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 1 และ 2 ปี 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายทบทวน  (รุ่นที่ 1/2563) อบรมวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562  รายใหม่ (รุ่นที่ 2/2563) อบรมวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 – รายชื่อรายทบทวน  – รายชื่อรายใหม่ – กำหนดการรายทบทวน – กำหนดการรายใหม่

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2563 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 2 (รายใหม่)–งดรับสมัคร 19ธค62

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 2 (รายใหม่) – รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น 5/2562 (3กค62)

    รายชื่อ รุ่น 5/2562 (รายใหม่)   หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องลงทะเบียนอบรมใหม่ โดย สวพ.5 จะแจ้งให้ทราบวันเปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/oard5 และ www.facebook.com/oard5   ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่นที่ 5 ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  (รายใหม่) รุ่นที่ 5/2562 อบรมวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562  ณ  แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม (รายใหม่) รุ่นที่ 5/2562 2. กำหนดการ 3. ขั้นตอนการลงทะเบียน 4. แผนที่

Read more

ปิดรับสมัครอบรม ผู้ขายวัตถุอันตราย รุ่นที่ 5 /2562 (8พค62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร         1.ปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายใหม่  รุ่นที่ 5/2562”  ระหว่างวันที่  27-28 มิถุนายน 2562 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท ชัยนาท เนื่องจากผู้สมัครเต็ม  

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2562 รุ่นที่ 5 (รายใหม่)

*****ขอปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเต็ม***** 6พค62 15:51น.   ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2562 รุ่นที่ 5 (รายใหม่)อบรมระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม1. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ

Read more