1. Home
  2. »
  3. ข่าวประกาศ
  4. »
  5. Invitaiton to the Malaysian International cocoa ex…

Invitaiton to the Malaysian International cocoa exhibition (MICE 2025)

กองแผนงานและวิชาการ (กผง.) แจ้งเรื่อง โกโก้ บอร์ดมาเลเซีย (MCB) ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย เข้าร่วมงานนิทรรศการโกโก้นานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ของมาเลเซีย (the 7 Malasian International Cocoa Exhibition 2025 MICE 2025)) ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ Sabha เมือง Kota Kinabalu รัฐ Sabah มาเลเซีย

Related
แชท
Skip to content