1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงาน Federal Service fo…

การประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงาน Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) ประเทศรัสเซีย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้แทนในการประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงาน Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) ประเทศรัสเซีย ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ (seeds) และส่วนขยายของพืช (planting materials) จากไทยไปยังรัสเซีย ตังแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content